Thái Bình

Có 14 người đặt mua

450.000đ
500.000đ
 (3.2/5)
 (4) Đánh Giá
Thái Bình

Có 13 người đặt mua

300.000đ
450.000đ
 (4.8/5)
 (8) Đánh Giá
Thái Bình

Có 10 người đặt mua

450.000đ
500.000đ
 (4.5/5)
 (6) Đánh Giá
Thái Bình

Có 14 người đặt mua

300.000đ
350.000đ
 (4.1/5)
 (7) Đánh Giá
 
Mẫu Bánh Sinh nhật Đã Bán
Giảm
13%
Đã Bán Ngày:
26-10-2022
MS: 630
Giá Bán: 350,000 VNĐ
Giá gốc: 400.000đ
Tiết Kiệm: 50.000đ
 (0.0/5)
 (0) Đánh Giá
Giảm
10%
Đã Bán Ngày:
09-07-2022
MS: 454
Giá Bán: 450,000 VNĐ
Giá gốc: 500.000đ
Tiết Kiệm: 50.000đ
 (3.2/5)
 (4) Đánh Giá
Giảm
33%
Đã Bán Ngày:
27-06-2022
MS: 438
Giá Bán: 300,000 VNĐ
Giá gốc: 450.000đ
Tiết Kiệm: 150.000đ
 (4.8/5)
 (8) Đánh Giá
Giảm
10%
Đã Bán Ngày:
26-05-2022
MS: 405
Giá Bán: 450,000 VNĐ
Giá gốc: 500.000đ
Tiết Kiệm: 50.000đ
 (4.5/5)
 (6) Đánh Giá
Giảm
14%
Đã Bán Ngày:
20-05-2022
MS: 399
Giá Bán: 300,000 VNĐ
Giá gốc: 350.000đ
Tiết Kiệm: 50.000đ
 (4.1/5)
 (7) Đánh Giá
1